© თბილისის სააპელაციო სასამართლო, თავმჯდომარის ბიურო 

» იდეების ყუთი
» ღია კითხვები მოქალაქეებისათვის
» ღია კითხვები სასამართლოს მოხელეებისათვის
» სასამართლოს საქმიანობის შეფასება
 
ღია კითხვები მოქალაქეებისათვის
გთხოვთ, იყოთ კონკრეტული და გულახდილი თქვენს შეფასებებში. თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება დავხვეწოთ და გავაუმჯობესოთ სასამართლოს საქმიანობა.
სახელის, გვარის და ელექტრონული ფოსტის მითითება ნებაყოფლობითია.
კითხვარში დაფიქსირებული პასუხები კონფიდენციალურია.

 სახელი და გვარი:ქართული შრიფტი
 ელ. ფოსტა:
 ადრესატი:
  
1. გთხოვთ, კონკრეტულად დაგვისახელოთ ის პრობლემები, რომლებსაც წააწყდით სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს? თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება მოგვარდეს თქვენ მიერ დასახელებული პრობლემა?
2. რის შეცვლას ან გაუმჯობესებას ისურვებდით სასამართლოში და რატომ?
3. გქონდათ თუ რა მოლოდინი სასამართლოს მიმართ, რომელიც არ გამართლდა? რა იყო ეს მოლოდინი?
4. რა მიგაჩნიათ სასამართლოს ყველაზე დადებით მხარედ?
5. რა მიგაჩნიათ სასამართლოს ყველაზე უარყოფით მხარედ?